Πράκτορας
WEST INDIES REAL ESTATE
Δομινικανή Δημοκρατία / Puerto Plata / Sosua
Τηλέφωνο 00 1 829 418 6169
WEST INDIES REAL ESTATE
47 ( 1 - 25 ) Αντικείμενα που βρέθηκαν
ανά πλευρά

Lutz Delitzsch - Vermittlungsagentur -
175.000 ( app. 385.181 NAF ) ( app. 215.185 US$ )
Κατάσταση:
Υλικού:
έτος:
Έκταση: 550 m2 ( 5.920 τετραγωνικά πόδια )
Willemstad
WEST INDIES REAL ESTATE
2.350.000 US$ ( app. 117.311.996 RD$ ) ( app. 1.911.147 € )
Κατάσταση:
Υλικού:
έτος:
Έκταση: 35.000 m2 ( 376.737 τετραγωνικά πόδια )
Δομινικανή Δημοκρατία Sosua
WEST INDIES REAL ESTATE
1.600.000 US$ ( app. 79.871.997 RD$ ) ( app. 1.301.206 € )
Κατάσταση:
Υλικού:
έτος:
Έκταση: 2.783 m2 ( 29.956 τετραγωνικά πόδια )
Δομινικανή Δημοκρατία Sosua
WEST INDIES REAL ESTATE
9.000.000 US$ ( app. 449.279.984 RD$ ) ( app. 7.319.285 € )
Κατάσταση:
Υλικού:
έτος:
Έκταση: 21.000 m2 ( 226.042 τετραγωνικά πόδια )
Δομινικανή Δημοκρατία Sosua
WEST INDIES REAL ESTATE
980.000 US$ ( app. 48.921.598 RD$ ) ( app. 796.989 € )
Κατάσταση:
Υλικού:
έτος:
Έκταση:
Δομινικανή Δημοκρατία Sosua
WEST INDIES REAL ESTATE
1.350.000 US$ ( app. 67.391.998 RD$ ) ( app. 1.097.893 € )
Κατάσταση:
Υλικού:
έτος:
Έκταση:
Δομινικανή Δημοκρατία Cabarete
WEST INDIES REAL ESTATE
1.495.000 US$ ( app. 74.630.397 RD$ ) ( app. 1.215.815 € )
Κατάσταση:
Υλικού:
έτος:
Έκταση:
Δομινικανή Δημοκρατία Cabarete
WEST INDIES REAL ESTATE
835.000 US$ ( app. 41.683.198 RD$ ) ( app. 679.067 € )
Κατάσταση:
Υλικού:
έτος:
Έκταση: 920 m2 ( 9.903 τετραγωνικά πόδια )
Δομινικανή Δημοκρατία Sosua
WEST INDIES REAL ESTATE
150.000 US$ ( app. 7.488.000 RD$ ) ( app. 121.988 € )
Κατάσταση:
Υλικού:
έτος:
Έκταση: 1.300 m2 ( 13.993 τετραγωνικά πόδια )
Δομινικανή Δημοκρατία Sosua
WEST INDIES REAL ESTATE
159.000 US$ ( app. 7.937.280 RD$ ) ( app. 129.307 € )
Κατάσταση:
Υλικού:
έτος:
Έκταση: 795 m2 ( 8.557 τετραγωνικά πόδια )
Δομινικανή Δημοκρατία Sosua
WEST INDIES REAL ESTATE
175.000 US$ ( app. 8.736.000 RD$ ) ( app. 142.319 € )
Κατάσταση:
Υλικού:
έτος:
Έκταση: 1.000 m2 ( 10.764 τετραγωνικά πόδια )
Δομινικανή Δημοκρατία Sosua
WEST INDIES REAL ESTATE
180.000 US$ ( app. 8.985.600 RD$ ) ( app. 146.386 € )
Κατάσταση:
Υλικού:
έτος:
Έκταση: 800 m2 ( 8.611 τετραγωνικά πόδια )
Δομινικανή Δημοκρατία Sosua
WEST INDIES REAL ESTATE
180.000 US$ ( app. 8.985.600 RD$ ) ( app. 146.386 € )
Κατάσταση:
Υλικού: σκυρόδεμα
έτος:
Έκταση: 1.400 m2 ( 15.069 τετραγωνικά πόδια )
Δομινικανή Δημοκρατία Sosua
WEST INDIES REAL ESTATE
145.000 US$ ( app. 7.238.400 RD$ ) ( app. 117.922 € )
Κατάσταση:
Υλικού: πέτρα
έτος:
Έκταση:
Δομινικανή Δημοκρατία Cabarete
WEST INDIES REAL ESTATE
145.000 US$ ( app. 7.238.400 RD$ ) ( app. 117.922 € )
Κατάσταση:
Υλικού: σκυρόδεμα
έτος:
Έκταση: 700 m2 ( 7.535 τετραγωνικά πόδια )
Δομινικανή Δημοκρατία Cabarete
WEST INDIES REAL ESTATE
139.000 US$ ( app. 6.938.880 RD$ ) ( app. 113.042 € )
Κατάσταση:
Υλικού:
έτος:
Έκταση:
Δομινικανή Δημοκρατία Sosua
WEST INDIES REAL ESTATE
129.000 US$ ( app. 6.439.680 RD$ ) ( app. 104.910 € )
Κατάσταση:
Υλικού: σκυρόδεμα
έτος:
Έκταση: 570 m2 ( 6.135 τετραγωνικά πόδια )
Δομινικανή Δημοκρατία Sosua
WEST INDIES REAL ESTATE
110.000 US$ ( app. 5.491.200 RD$ ) ( app. 89.458 € )
Κατάσταση:
Υλικού: σκυρόδεμα
έτος:
Έκταση: 684 m2 ( 7.363 τετραγωνικά πόδια )
Δομινικανή Δημοκρατία Cabarete
WEST INDIES REAL ESTATE
105.000 US$ ( app. 5.241.600 RD$ ) ( app. 85.392 € )
Κατάσταση:
Υλικού: σκυρόδεμα
έτος:
Έκταση: 225 m2 ( 2.422 τετραγωνικά πόδια )
Δομινικανή Δημοκρατία Sosua
WEST INDIES REAL ESTATE
99.500 US$ ( app. 4.967.040 RD$ ) ( app. 80.919 € )
Κατάσταση:
Υλικού:
έτος:
Έκταση: 844 m2 ( 9.085 τετραγωνικά πόδια )
Δομινικανή Δημοκρατία Sosua
WEST INDIES REAL ESTATE
199.000 US$ ( app. 9.934.080 RD$ ) ( app. 161.838 € )
Κατάσταση:
Υλικού:
έτος:
Έκταση: 374 m2 ( 4.026 τετραγωνικά πόδια )
Δομινικανή Δημοκρατία Sosua
WEST INDIES REAL ESTATE
285.000 US$ ( app. 14.227.199 RD$ ) ( app. 231.777 € )
Κατάσταση:
Υλικού: σκυρόδεμα
έτος:
Έκταση: 4.400 m2 ( 47.361 τετραγωνικά πόδια )
Δομινικανή Δημοκρατία Sosua
WEST INDIES REAL ESTATE
2.000.000 US$ ( app. 99.839.996 RD$ ) ( app. 1.626.508 € )
Κατάσταση:
Υλικού: σκυρόδεμα
έτος:
Έκταση: 4.200 m2 ( 45.208 τετραγωνικά πόδια )
Δομινικανή Δημοκρατία Sosua
WEST INDIES REAL ESTATE
320.000 US$ ( app. 15.974.399 RD$ ) ( app. 260.241 € )
Κατάσταση:
Υλικού:
έτος:
Έκταση: 1.097 m2 ( 11.808 τετραγωνικά πόδια )
Δομινικανή Δημοκρατία Sosua
WEST INDIES REAL ESTATE
285.000 US$ ( app. 14.227.199 RD$ ) ( app. 231.777 € )
Κατάσταση:
Υλικού:
έτος:
Έκταση: 4.400 m2 ( 47.361 τετραγωνικά πόδια )
Δομινικανή Δημοκρατία Sosua
WEST INDIES REAL ESTATE
285.000 US$ ( app. 14.227.199 RD$ ) ( app. 231.777 € )
Κατάσταση:
Υλικού:
έτος:
Έκταση:
Δομινικανή Δημοκρατία Sosua
47 Σύνολα δεδομένων
Set 1 - 25