203 ( 1 - 25 ) Gevonden voorwerpen
per kant

Lutz Delitzsch - Vermittlungsagentur -
190.450 ( ong. 21.140.495 CVEsc ) ( ong. 215.389 US$ )
Toestand:
Materiaal:
Bouwjaar:
grond oppervlakte:
Kaapverdië Santa Maria
Lutz Delitzsch - Vermittlungsagentur -
175.000 ( ong. 351.182 NAF ) ( ong. 197.916 US$ )
Toestand:
Materiaal:
Bouwjaar:
grond oppervlakte: 550 m2 ( 5.920 sq ft )
Curaçao Willemstad
Nietraco
160,00 US$ (USD) 1 dag
Materiaal: korte tijd
woon oppervlakte: 250 m2 ( 2.691 sq ft )
grond oppervlakte: 1.500 m2 ( 16.146 sq ft )
Curaçao Willemstad
Miro Real Estate B.V.
330.000 ( ong. 662.230 NAF ) ( ong. 373.213 US$ )
Toestand: gebruikt
Materiaal: steen
Bouwjaar: 2004
grond oppervlakte: 865 m2 ( 9.311 sq ft )
Curaçao Willemstad
Miro Real Estate B.V.
99.000 US$ ( ong. 175.666 NAF ) ( ong. 87.537 € )
Toestand:
Materiaal:
Bouwjaar:
grond oppervlakte: 705 m2 ( 7.589 sq ft )
Curaçao Willemstad
Erwins Real Estate
495.000 NAF ( ong. 278.967 US$ ) ( ong. 246.667 € )
Toestand:
Materiaal:
Bouwjaar: 1990
grond oppervlakte: 1.030 m2 ( 11.087 sq ft )
Curaçao Willemstad
Miro Real Estate B.V.
179.000 ( ong. 359.210 NAF ) ( ong. 202.440 US$ )
Toestand: geen voorkeur
Materiaal: geen voorkeur
Bouwjaar:
grond oppervlakte: 650 m2 ( 6.997 sq ft )
Curaçao Willemstad
Miro Real Estate B.V.
257.000 ( ong. 515.737 NAF ) ( ong. 290.653 US$ )
Toestand: geen voorkeur
Materiaal: geen voorkeur
Bouwjaar: 1945
grond oppervlakte: 1.185 m2 ( 12.755 sq ft )
Curaçao Willemstad
Miro Real Estate B.V.
285.000 NAF ( ong. 160.617 US$ ) ( ong. 142.020 € )
Toestand: gebruikt
Materiaal: steen
Bouwjaar:
grond oppervlakte: 710 m2 ( 7.642 sq ft )
Curaçao Willemstad
220.000 ( ong. 441.487 NAF ) ( ong. 248.808 US$ )
Toestand: gebruikt
Materiaal: steen
Bouwjaar:
grond oppervlakte: 490 m2 ( 5.274 sq ft )
Curaçao Willemstad
Miro Real Estate B.V.
150.000 ( ong. 301.014 NAF ) ( ong. 169.642 US$ )
Toestand: geen voorkeur
Materiaal: steen
Bouwjaar:
grond oppervlakte: 770 m2 ( 8.288 sq ft )
Curaçao Willemstad
Uniek Houses
8.000,00 US$ (USD) 1 maand
Materiaal: lange tijd
woon oppervlakte:
grond oppervlakte:
Curaçao Willemstad
Uniek Houses
360.000 NAF ( ong. 202.885 US$ ) ( ong. 179.394 € )
Toestand: nieuwbouw
Materiaal: beton
Bouwjaar: 2008
grond oppervlakte: 325 m2 ( 3.498 sq ft )
Curaçao Willemstad
Uniek Houses
975.000 NAF ( ong. 549.480 US$ ) ( ong. 485.859 € )
Toestand: geen voorkeur
Materiaal: geen voorkeur
Bouwjaar:
grond oppervlakte: 700 m2 ( 7.535 sq ft )
Curaçao Willemstad
RE/MAX BonBini
336.000 US$ ( ong. 596.200 NAF ) ( ong. 297.096 € )
Toestand: geen voorkeur
Materiaal: geen voorkeur
Bouwjaar:
grond oppervlakte: - 2.500 m2 ( 26.910 sq ft )
Curaçao Willemstad
RE/MAX BonBini
575.000 US$ ( ong. 1.020.282 NAF ) ( ong. 508.423 € )
Toestand: gebruikt
Materiaal: beton
Bouwjaar:
grond oppervlakte: 1.238 m2 ( 13.326 sq ft )
Curaçao Willemstad
RE/MAX BonBini
221.910 US$ ( ong. 393.758 NAF ) ( ong. 196.216 € )
Toestand: nieuwbouw
Materiaal: geen voorkeur
Bouwjaar: 2007
grond oppervlakte:
Curaçao Willemstad
RE/MAX BonBini
120.000 US$ ( ong. 212.928 NAF ) ( ong. 106.106 € )
Toestand: nieuwbouw
Materiaal: geen voorkeur
Bouwjaar: 2007
grond oppervlakte:
Curaçao Willemstad
RE/MAX BonBini
450,00 US$ (USD) 1 maand
Materiaal: geen voorkeur
woon oppervlakte:
grond oppervlakte:
Curaçao Willemstad
RE/MAX BonBini
760,00 US$ (USD) 1 maand
Materiaal: geen voorkeur
woon oppervlakte:
grond oppervlakte:
Curaçao Willemstad
850.000 NAF ( ong. 479.034 US$ ) ( ong. 423.569 € )
Toestand: gebruikt
Materiaal: beton
Bouwjaar:
grond oppervlakte: 1.550 m2 ( 16.684 sq ft )
Curaçao Willemstad
Novo Casa Estates
425.000 NAF ( ong. 239.517 US$ ) ( ong. 211.784 € )
Toestand: gebruikt
Materiaal: beton
Bouwjaar:
grond oppervlakte:
Curaçao Willemstad
Palm Island Estates N.V.
2.500,00 NAF (ANG) 1 maand
Materiaal: geen voorkeur
woon oppervlakte: 130 m2 ( 1.399 sq ft )
grond oppervlakte:
Curaçao Willemstad
Palm Island Estates N.V.
2.500,00 NAF (ANG) 1 maand
Materiaal: lange tijd
woon oppervlakte:
grond oppervlakte:
Curaçao Willemstad
Palm Island Estates N.V.
2.200,00 NAF (ANG) 1 maand
Materiaal: geen voorkeur
woon oppervlakte:
grond oppervlakte:
Curaçao Willemstad
Palm Island Estates N.V.
2.200,00 NAF (ANG) 1 maand
Materiaal: geen voorkeur
woon oppervlakte:
grond oppervlakte:
Curaçao Willemstad
203 Gegevens
Set 1 - 25